Get Adobe Flash player
Czym jest AA
Anonimowi Alkoholicy to ogólnoświatowa wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy pomagają sobie nawzajem trwać w trzeźwości. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Członkowie wspólnoty podczas mityngów AA i spotkań indywidualnych dzielą się swym doświadczeniem, siłą i nadzieja, jak osiagnąć trzeźwość i wniej trwać. Uczestnictwo nie jest związane z żadnymi składkami ani opłatami. Jak stanowi preambuła AA: "Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki."

Podstawą programu AA jest Dwanaście Kroków, zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób i błędów doświadczeniu pierwszych uczestników AA. Dwanaście Kroków, urzeczywistniane jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w wielu religiach. Kroki te pomagają uczestnikom AA na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.
Przedruk z broszury "Duchowni pytają o Wspólnotę AA" zaaprobowanej przez Konferencje Ogólną Służb AA

 

wielblad.gif
mikolaj_ruchomy.gif

DAROWIZNA

Nr. Konta
Stowarzyszenia ,,TĘCZA"
Bank Spółdzielczy
w Oławie:
Nr: 81-9585-0007
-0020-0209-1325
-0001
LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

RANKING  TERAPII  UZALEŻNIEŃ

Grafika zaczerpnięta ze strony Grupy AA "Bez Dymka"

Licznik odwiedzin : 241141
We have 10 guests online